Psykisk ohälsa bland unga på dagordningen i Stockholms stadshus

Publicerad 2018-12-09 20:15

Psykisk ohälsa var den viktigaste frågan för Antonella när hon och över 90 andra unga intog Rådssalen i Stockholms Stadshus för en dag under årets Ungdomsparlament.

Nyhetsartikel

 

- Nästan 200 unga tar sitt liv varje år. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 10 och 26 år. Den goda nyheten är att vi kan göra någonting åt det! 

Vendela Nyberg, 17 år, presenterar med stadig röst hälsoutskottets förslag till hur politiken bör utvecklas för att möta en de allra tuffaste utmaningarna i hennes generation - den psykiska ohälsan.

Foto: Lotta Bergseth

Framför henne i den pampiga Rådssalen i Stockholms stadshus sitter upp mot 100 elever från olika gymnasieskolor i Stockholm. Idag är det deras dag att ta plats - dagen för slutdebatten i Ungdomsparlamentet. 

Eleverna som sitter i en halvcirkel framför Vendela har tre knappar framför sig: en röd, en grön och en gul. Vendela och hennes vänner i hälsoutskottet, den grupp av elever som arbetat med frågan om ungas psykiska ohälsa, vill att så många som möjligt ska välja att trycka på den gröna knappen. Det betyder att de tycker att hälsoutskottets motion är så bra att den bör röstas igenom.

Ungdomsparlamentet liknar den demokratiska process som vanligtvis drivs av de mer slipade politikerna i Stockholms stadshus. Frågorna på dagens agenda röstats fram i demokratisk anda och ger alltså en ganska bra bild av vad det är unga tampas med idag: bostadsbrist, miljö, jämställdhet, rasism och psykisk ohälsa. 

De olika frågorna har behandlats av de olika utskotten - bostadsutskottet, miljöutskottet, jämställdhetsutskottet, socialutskottet och hälsoutskottet. Stockholms ungdomsparlament arbetar med en undervisningsmetod som föreningen Demokratibygget nu sprider vidare i Sverige.

- Vi vill stärka ungas röst och ta tillvara deras tankar och idéer. Skolan spelar en avgörande roll i att ge alla unga kunskap och verktyg för att bli delaktiga demokratiska människor, säger Karin Aaseby, ordförande Demokratibygget.

För gymnasieeleverna Vendela Nyberg och Antonella Riffo är psykisk ohälsa den mest akuta frågan.

- Fler 10-åingar tar livet av sig än som dör i bilolyckor.  Man har satsat mot bilolyckor och fått dem att minska drastiskt. Varför inte lägga samma resurser på psykisk ohälsa? frågar Vendela retoriskt.

Antonella Riffo, 16, har själv erfarenhet av psykisk ohälsa så frågan är personlig för henne. Hon har också talat i dag inför hela församlingen i Rådssalen.

- Det var skitläskigt men kändes viktigt. Genom att prata om det idag så kanske någon börjar fundera, kanske berättar för ett syskon eller kompis.

Deras förslag till åtgärder handlar bland annat om att öka tillgängligheten till fysisk aktivitet och stärka skolhälsovården.

- Man måste ha starkare stöd i skolan. Skolkuratorn kan inte bara vara på plats några timmar i veckan, säger Vendela.

Antonella tycker att det måste finnas möjlighet att individanpassa aktiviteterna i skolan.

- Man kanske vill delta på simlektionen men kan inte på grund av problem med kroppsdysmorphia eller anorexia. Då måste man hitta en lösning för den personen. Jag vet personer som fick underkänt i idrott på grund av att de inte gjorde simtestet.

På torsdagen får de chansen att presentera sina förslag för stadens politiker och förhoppningsvis påverka dem i rätt riktning. Vendela tycker att det är viktigt med realistiska förväntningar på mötet.

- Jag förväntar mig inte att de ska fixa allt. Det funkar inte så. Man bör ta det som är viktigast och det man kan förverkliga. Vi börjar någonstans.

FAKTA: Detta är Demokratiacceleratorn

 • Demokratiprocess som stärker alla ungas demokratiska kunskaper, förmågor och delaktighet för att ta tillvara ungas samhällsengagemang och skapa en positiv förändringskraft i vårt demokratiska samhälle.
 • Samarbete mellan tre till fyra klasser (ca 80-100 elever) inom ramarna för undervisningen i So/Samhällskunskap och svenska på högstadiet och gymnasiet
 • Bygger på frågor som ungdomarnas själva tycker är viktiga för att förändra i samhället.
 • Stärker ungas demokratiska kunskaper och förmågor:
  • kunskap om demokrati
  • analys av samhällsfrågor
  • utveckling av kritiskt tänkande utifrån samtidens digitala verklighet
  • förmåga att samarbeta, lyssna, kompromissa och finna gemensamma lösningar
  • retorik och ledarskap
 • Kopplas med fördel ihop med ungdomsinflytandet i kommunen.

  Källa: Demokratibygget.se

   

Källor: (1) Ungdomsparlamentet, (2) Demokratibygget
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

17 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
Alice Nylander
15 maj
Elevartikel
Alice Nylander
26 apr
Elevartikel
Henrik Lysén
12 apr
Elevartikel
29 mar
Elevartikel

Redaktionen