Mobile Stories erbjuder ett publiceringsverktyg som utbildar unga i medie- och informationskunnighet medan de producerar sitt skolmaterial i form av olika typer av artiklar.

 

Genom att själva bli producenter fördjupar användarna sina ämneskunskaper, vässar sin kommunikation och sin förmåga att värdera, diskutera och kamratgranska källor. De får också kunskapen – i form av korta hjälptexter, tips och checkfrågor – exakt på det stället i processen där de behöver den för att komma vidare.

 

Eleverna har möjlighet att publicera sina skolarbeten på en öppen plattform och nå ut med väl genomarbetat och källgranskat material och tillsammans med andra unga bygga en trovärdig kanal för unga röster.

 

Genom vår metod utbildas samtidigt lärarna i att möta de nya skrivningarna i läroplanen när det gäller medie- och informationskunnighet – samtidigt som de undervisar. 

 

Så blir artiklarna till:

 

Läraren, bibliotekarien eller annan ansvarig skapar en grupp i verktyget och bjuder in sina elever med en kod. Eleverna väljer in varandra som ”medskapare” eller ”kamratgranskare” och bildar en liten redaktion kring varje artikel. Eleverna kan inta olika roller i arbetsgruppen, som researcher, skribent eller fotograf. Snabba workshops i form av redaktionsmöten tar gruppen snabbt vidare i val av vinkel, case, form och experter att intervjua. I nästa steg börjar eleverna sitt arbete med insamling av material och produktion. 

 

Det finns i dagsläget åtta artikelmallar i vårt verktyg: Podd, film, debattartikel, reportage, nyhetsartikel, recension, krönika och bildspel, med tillhörande förklaring av respektive mall. Olika medieprofilers tips direkt till eleverna inspirerar och stöttar längs vägen. Eleverna fyller på sitt material i olika boxar. Ingress, bilder, brödtext, film, ljudklipp och källor och lotsas genom processen med våra instrumentella hjälptexter. Vid varje tillagd källa finns en rad att fylla i för att reflektera över den specifika källans trovärdighet. När artikeln börjar ta form kan eleverna se hur artikeln skulle se ut vid eventuell publicering genom att trycka fram en testartikel. Om allt är i sin ordning följer sedan checkfrågor kopplat till varje artikeltyp, kamratgranskning och redaktörens godkännande. Eleven trycker själv på publicera-knappen och väljer en eller flera av publiceringsregionerna.  

 

Genom samarbetet hålls den viktiga diskussionen om källors trovärdighet levande. Processen kan liknas vid ett redaktionellt filter som borgar för att det som i slutändan publiceras är käll- och kvalitetsgranskat på samma sätt som en artikel i seriösa medier. Den som själv får öva sig på att sålla och vinkla både i bild, film, ljud och text, för att åstadkomma en viss känsla eller reaktion hos läsaren, får också en förståelse för att även annan information är ett urval som någon gjort för ett visst syfte.

 

Vår publiceringsplattform är uppbyggd som ett nätverk av skol- och kommunsajter. Det ger eleven valet att publicera på en eller flera av dessa. Vi vill på så sätt ge unga i hela landet en möjlighet att ta del av varandras tankar, idéer och åsikter och öppna för utbyte utanför den egna kretsen. Mobile Stories medieplattform är också en kanal mellan unga och vuxenvärlden. Här kan inte bara kompisar, släkt och vänner kan ta del av materialet utan även de som har makten över ungas vardag. I tider då samhället förändras snabbt finns också ett stort värde i att ta del av ungas erfarenheter, problemformuleringar och lösningar. Deras röster kan ge samhället kunskap om hur framtiden kommer att formas.

Dela

Elevartikel

17 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
Alice Nylander
15 maj
Elevartikel
Alice Nylander
26 apr
Elevartikel
Henrik Lysén
12 apr
Elevartikel
29 mar
Elevartikel

Redaktionen