Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga att större plats i samhällsdebatten. Eleverna lotsas genom den journalistiska processen och tränar samtidigt källkritik i skarpt läge. Ämneskunskaperna fördjupas och perspektiven vidgas. Skolarbetet blir på riktigt. 

 

Så funkar appen:

 

1.

Vad? Eleven är ute och undersöker, intervjuar och samlar ihop underlag för sin artikel.

Varför?  Att ge sig ut i verkligheten, att höra både sidor, hitta experter inom olika områden för att sedan berätta och förklara för andra ger ämneskunskaper för livet och inte bara nästa provtillfälle. Det ger också kontakter utanför skolan och praktisk kunskap om hur samhället fungerar.

 

2.

Vad? Eleven väljer artikeltyp: film, podd, nyhet, debattartikel osv. Under varje mall finns en beskrivning av vad som kännetecknar artikeltypen och vilka delar den innehåller.

Varför? Eleverna tränar sig på att känna igen olika typer av artiklar och skilja på exempelvis åsiktsmaterial och nyhetsrapportering. 

 

3.

Vad? Eleven lotsas framåt i den journalistiska processen med hjälptexter, checkfrågor om pressetik, källkritik och upphovsrätt samt tips från yrkesverksamma journalister från olika redaktioner.

Varför? Här får eleverna en förståelse för vad det betyder att att ta ansvar för sina publiceringar och utvecklar sitt språk. 

 

4.

Vad? Kring varje artikel kan flera individer samverka och inta olika roller, till exempel källgranskare, fotograf, skribent eller researcher. Alla medverkande får sin byline i artikeln. 

I en chattfunktion kan inbjudna kamratgranskare och ansvariga lärare finnas med för att stötta och tipsa på vägen. Man kan jobba enskilt eller samarbeta med klasskompisar eller ha gemensamma projekt med skolor i en helt annan del av landet. Vårt verktyg öppnar också för ämnesövergripande projekt. Det kan användas inte bara i Svenska, SO och Bild utan i stort sett alla ämnen.

Varför? Här tränar eleverna på att samarbeta och tränar tillsammans sitt källkritiska tänkande.
Möjligheten att samarbeta över klassrums- och skolgränser öppnar för möten mellan unga med olika bakgrund och i olika delar av landet. Samarbetet skapar också en ständigt pågående diskussion om källors trovärdighet, precis som på en nyhetsredaktion. Det är den diskussionen som efter hand gör eleverna säkrare i sin egen värdering. 

 

5.

Vad? Dags för publicering! Eleven väljer i vilken nivå den vill publicera sin artikel. Bara på skolsidan, på hela kommunens sida eller på riksnivå.

Lärarna fungerar som redaktörer och ser till att artiklarna ligger i linje med skolans värdegrund.

Varför? Här lär eleverna sig att skriva för en mottagare, vilket skapar motivation och  engagemang. Elevernas arbete får ett värde utanför klassrummet. Unga förmedlar kunskap till andra unga men ger också en möjlighet för vuxna i samhället att få en inblick i ungas verklighet och för beslutsfattare – i den enskilda skolan eller övriga samhället – att få ungas input i olika frågor. 

 

När är appen klar?

Kom igång

 

Redaktionen

17 okt
Redaktionen
20 dec
Redaktionen
30 okt
Redaktionen
23 okt
Redaktionen
17 okt
Redaktionen

Dela