Jenny Sköld och Lotta Bergseth. FOTO: Henry Lundholm

Jenny Sköld och Lotta Bergseth. Foto: Henry Lundholm

 

 

Jenny Sköld, Mobile Stories

+46 (0) 070-477 16 88, jenny@mobilestories.se

 

Lotta Bergseth, VD, Mobile Stories

+46 (0) 707-41 48 33, lotta@mobilestories.se

 

Mobile Stories AB

Box 4001

131 04 Nacka

org. 5590225479

 

Vi som grundat företaget Mobile Stories heter Jenny Sköld och Lotta Bergseth. Vi har båda lång journalistisk erfarenhet. I vårt jobb som reporter och fotograf möttes vi allt oftare av en skepticism till medier och journalister, inom vissa grupper av unga. Mediers strama budgetar gav reportrarna mindre utrymme att ge sig ut på fältet. Många unga kände inte igen sig i den bild som medierna förmedlade.

 

År 2015 började vi fundera på vad vi kunde göra för att engagera fler grupper i nyhetsläsning och ge en ökad förståelse för hur journalistik blir till. 

 

Unga är vana att själva skapa material och vara sina egna publicister. Det innebär också att de behöver ha lite av den kunskap som traditionellt varit journalisternas expertområde.

 

Journalisterna värnar om sin trovärdighet gentemot sina mottagare. De tar varje dag ställning till nya källor i ett föränderligt medielandskap och etiska regler gällande publiceringar - i skarpt läge. Vi ville applicera detta arbetssätt i skolan. Att jobba med journalistiska metoder är en utmärkt sätt för att fördjupa sina ämneskunskaper inom de flesta ämnen och är samtidigt en möjlighet att koppla skolarbetet till verkligheten.

 

De traditionella källkritiska metoderna räcker en bit men vi behöver alla praktisera och fördjupa våra kunskaper på området för att tryggt kunna navigera i ett alltmer komplext informationslandskap. 

 

Alla behöver:

  • Förståelse för hur medier jobbar
  • Ökad självinsikt
  • Djupare ämneskunskaper
  • Medvetenhet om algoritmer
  • En anledning att vara noggrann
  • Öva på att vinkla och sovra
  • Söka sig vidare och få bekräftelse från flera källor

 

Med ett utvecklingsbidrag från Vinnova och med Huddinge som pilotkommun började vi bygga ett utbildande publiceringsverktyg kopplat till en öppen medieplattform för unga. Under de första testerna i Huddinge och Sundsvall under höstterminen 2017 såg vi engagemanget växa i våra pilotklasser. Med publicering i sikte höjde eleverna nivån och ambitionerna gällande innehåll och källkritiskt granskande.

 

Sedan januari 2018 har elever på högstadiet och gymnasiet i en rad olika ämnen och projekt skapat cirka 1200 artiklar med vår metod och tekniska lösning. Eleverna som hittills arbetat med oss är spridda över 11 kommuner och 18 olika skolor. Ett stort antal av artiklarna har publicerats på plattformen. 

 

Så blir artiklarna till

Läraren, bibliotekarien eller annan ansvarig skapar en grupp i verktyget och bjuder in sina elever med en kod. Eleverna väljer in varandra som ”medskapare” eller ”kamratgranskare” och bildar en liten redaktion kring varje artikel. Eleverna kan inta olika roller i arbetsgruppen, som researcher, skribent eller fotograf. Snabba workshops i form av redaktionsmöten tar gruppen snabbt vidare i val av vinkel, case, form och experter att intervjua. I nästa steg börjar eleverna sitt arbete med insamling av material och produktion. 

 

Det finns i dagsläget åtta artikelmallar i vårt verktyg: Podd, film, debattartikel, reportage, nyhetsartikel, recension, krönika och bildspel, med tillhörande förklaring av respektive mall. Olika medieprofilers tips direkt till eleverna inspirerar och stöttar längs vägen. Eleverna fyller på sitt material i olika boxar. Ingress, bilder, brödtext, film, ljudklipp och källor och lotsas genom processen med våra instrumentella hjälptexter. Vid varje tillagd källa finns en rad att fylla i för att reflektera över den specifika källans trovärdighet. När artikeln börjar ta form kan eleverna se hur artikeln skulle se ut vid eventuell publicering genom att trycka fram en testartikel. Om allt är i sin ordning följer sedan checkfrågor kopplat till varje artikeltyp, kamratgranskning och redaktörens godkännande. Eleven trycker själv på publicera-knappen och väljer en eller flera av publiceringsregionerna.  

 

Genom samarbetet hålls den viktiga diskussionen om källors trovärdighet levande. Processen kan liknas vid ett redaktionellt filter som borgar för att det som i slutändan publiceras är käll- och kvalitetsgranskat på samma sätt som en artikel i seriösa medier. Den som själv får öva sig på att sålla och vinkla både i bild, film, ljud och text, för att åstadkomma en viss känsla eller reaktion hos läsaren, får också en förståelse för att även annan information är ett urval som någon gjort för ett visst syfte.

 

Vår publiceringsplattform är uppbyggd som ett nätverk av skol- och kommunsajter. Det ger eleven valet att publicera på en eller flera av dessa. Vi vill på så sättge unga i hela landet en möjlighet att ta del av varandras tankar, idéer och åsikter och öppna för utbyte utanför den egna kretsen. Mobile Stories medieplattform är också en kanal mellan unga och vuxenvärlden. Här kan inte bara kompisar, släkt och vänner kan ta del av materialet utan även de som har makten över ungas vardag. I tider då samhället förändras snabbt finns också ett stort värde i att ta del av ungas erfarenheter, problemformuleringar och lösningar. Deras röster kan ge samhället kunskap om hur framtiden kommer att formas.

 

Vi har fått förfrågningar gällande att utveckla versioner från organisationer även utanför skolan. Vi ser oss som ett folkbildande verktyg som kan integreras i den miljö där användarna befinner sig, till exempel på organisationers eller arbetsplatsers befintliga plattformar. Verktyget och plattformen kan redan idag användas i olika typer av projekt eller workshops där unga ingår, till exempel på bibliotek eller i föreningar. 

För att sätta in vårt verktyg och metod i ett sammanhang, samt erbjuda teoretiskt stöd att möta de nya skrivningar i styrdokumenten när det gäller medie- och informationskunnighet, har vi skrivit en en handbok, Källkritik i praktik. Utifrån våra erfarenheter inom foto, journalistik och pedagogik reflekterar vi kring medielandskapets förändring och går igenom de verktyg som krävs för att navigera i det och spanar framåt. Vilka utmaningar ser vi runt hörnet?

Kapitlen kompletteras med diskussionsfrågor, länkar eller hela lektionsupplägg kopplat till innehållet. På sajten http://mobilestoriessupport.se finns hjälp i form av korta filmer, texter och bilder.

 

Mobile Stories har två följeforskare, Sylvi Vigmo, Göteborgs universitet och Torbjörn Svensson, Skövde högskola. 

Dela

Elevartikel

17 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
Alice Nylander
15 maj
Elevartikel
Alice Nylander
26 apr
Elevartikel
Henrik Lysén
12 apr
Elevartikel
29 mar
Elevartikel

Redaktionen