Lyft unga röster i din kommun!

Malin Heimer Nilsson, verksamhetsansvarig för Värdeskapande Lärande och Pia Fjällmo, demokratisamordnare i Sundsvalls kommun om ungas inflytande och hur de ser Mobile Stories som ett sätt att ta tillvara på ungas kunskap och erfarenheter.

 

 

2018 är ett viktigt år för demokratin. Den fyller 100 år, och vi ska rösta. Med tanke på dagens komplexa informationslandskap är det viktigare än någonsin att få unga att känna sig delaktiga. 

 

Tyvärr upplever över 80 procent mellan 13 och 25 ändå att de inte kan påverka lokalt, enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Mobile Stories erbjuder ett nytt sätt att stärka demokratin bland morgondagens väljare. 

 

En ny form av medborgardialog
Med Mobile Stories app  kan unga utifrån sitt eget perspektiv undersöka frågor som är aktuella i kommunen och sedan berätta och förklara för andra. Mobile Stories plattform blir en ny kanal mellan unga och vuxna i kommunen. I skolan finns resurser för att ge alla grupper av elever det stöd som krävs för att uttrycka sig, i text, bild, film eller podd. Det ligger i linje med skolans demokratiuppdrag och kan kopplas till läroplanen. Mobile Stories kommer också att kunna erbjuda en undersökningstjänst, en poll, där kommunen kan ställa frågor till unga invånare. 

 

Så funkar Mobile Stories
I Mobile Stories-appen lotsas eleverna genom den journalistiska processen med hjälp av mallar, hjälptexter och checkfrågor. På elevernas publiceringsplattform kan varje skola skapa sin egen profilsida och samtidigt vara en del av ett nätverk tillsammans med medlemsskolor i hela landet. Även de kommuner som väljer att centralt köpa in Mobile Stories verktyg till sina skolor får en egen sida där eleverna har möjlighet att publicera sitt material. Artiklarna kan också visas  på kommunens egna webplats. De ungdomar som jobbat med Mobile Stories tycker att det stärker deras möjlighet att påverka samtideigt som verktyget hjälper en framåt i skolarbetet.

 

Kommunens roll
Mobile Stories är ett sätt att stärka demokratin bland unga i kommunen. För att detta ska fungera optimalt krävs förstås ett engagemang inte bara från eleverna utan också från kommunens politiker och tjänstemän. Vi hoppas att de kommuner som abonnerar på Mobile Stories ska slå på micken och göra sig redo att lyssna på de unga. Vi vill att politiker ska göra sig tillgängliga för intervjuer och tjänstemän för att lämna ut allmänna handlingar. Här har kommunen chansen att skicka ut pressmeddelanden till skolor när det är något på gång. På så sätt kan informationen spridas av unga till andra unga.

 

Pris
Kommuner kan köpa årsabonnemang till alla elever på högstadiet och gymnasiet för 24 kronor per elev och år. 

 

Med Mobile Stories kan kommunerna:
     •   Stärka ungas källkritiska tänkande.
    •    Minska polariseringen genom att skapa nya kontaktytor mellan elever med olika bakgrund.
    •    Lyfta unga röster på kommunens egna webplats. 
    •    Låta unga ta del av och granska kommunala handlingar och på så vis lära sig om demokratins funktionssätt. 
    •    Få insyn i ungas verklighet och en barometer för värderingar hos unga i kommunen. Med lärarnas hjälp kan alla unga göra sig hörda.
    •    Motverka misstro mot det svenska samhället och konspirationsteorier, som enligt Ungdomsbarometern fått får fäste bland unga.
    •    Inspirera och engagera unga till att sätta sig in sig i lokala frågor.

 

 

Mobile Stories kan bli samhällsförändrande.

Lena Langlet, ansvarig för medborgardialog, SKL

 

 

Unga är samhällsengagerade, men när det blir små nätverk här och var så blir det svårt att påverka.  Det är viktigt att ha en plattform, som till exempel som Mobile Stories, för att ta tillvara på och mobilisera det engagemanget. Då kan bli en samlad kraft som får politiker att agera.  Lyckas man med det kan man höja deras röst på nationell nivå. En sådan plattform kan få långsiktiga effekter för demokratin. 

Ali Abdelzadeh, forskare kopplad till Demokratiutredningen

 

 

"Mobile Stories är ett initiativ som är synnerligen väl lämpat för medborgare i den svenska samtiden och framtiden. Dagens och framtidens ungdomar kan gynnas av, möjligen rentav behöva, kunna arbeta med digitala verktyg som Mobile Stories. I en tid då gränser mellan medier och medborgare suddas ut, och där medborgarjournalistik är på tillväxt, kommer de kompetenser som erfarenheter med Mobile Stories ger vara fördelaktigt för såväl den enskilda medborgaren som demokratin i stort". 

Oscar Westlund, docent vid Journalisthögskolan, Göteborgs universitet

 
Hoppas att vi får tillfälle att samarbeta!

Jenny Sköld, Lotta Bergseth och Annica Anderson
 
lotta@mobilestories.se, 070 741 48 33
jenny@mobilestories.se, 070 477 16 88

annica@mobilestories.se, 070 966 57 94

 

Redaktionen

17 okt
Redaktionen
20 dec
Redaktionen
30 okt
Redaktionen
23 okt
Redaktionen
17 okt
Redaktionen

Dela