Integritetspolicy

 

Vi uppskattar att du är intresserad av Mobile Stories och besöker vår webbsida. Vi rekommenderar att du noggrant läser denna integritetspolicy innan du använder denna webbplats och eventuella underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Mobilestories.se). Denna integritetspolicy anger vilken slags information Mobile Stories AB eller tredje part å Mobile Stories vägnar samlar in från vår webbplats och vilka åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter. Om du inte samtycker till denna integritetspolicy, får du inte använda vår webbplats. Integritetspolicyn kan då och då ändras, så titta igenom den på nytt med jämna mellanrum.

 

Allmänt

 

Vänligen lägg märke till att för att delta i vissa av våra funktioner och aktiviteter och för att få tillgång till vissa av våra produkter och tjänster, krävs det att du på vissa delar av Mobilestories.se tillhandahåller information som e-postadress, namn, postadress, telefonnummer och personuppgifter som identifierar dig. Därför måste du fullt ut förstå och entydigt gå med på insamling, användning och överföring av sådana personuppgifter enligt de villkor och förutsättningar som anges i denna integritetspolicy.

 

Insamling och användning av personuppgifter och annan användarinformation

Personuppgifter bevaras och administreras av Mobile Stories och används för att underlätta användningen av våra produkter och/eller webbtjänster. Om du lämnar ytterligare personuppgifter för att få information tillbaka från oss – exempelvis broschyrer och kataloger – samlar vi in och lagrar dessa uppgifter. Informationen gör det möjligt för oss att svara på din informationsförfrågan. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som Mobile Stories anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig. Om du önskar ta bort vissa av eller alla dina uppgifter från vårt arkiv, ska du kontakta Mobile Stories AB. Kontakinformation finns på längst ned på hemsidan.

 

Mobile Stories kan komma att fråga efter ytterligare icke-obligatorisk information från dig för att kunna förbättra kunskapen om kunderna eller för att genomföra direktreklamkampanjer eller för att bjuda in dig till tävlingar. Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar efter ytterligare information.

 

Mobile Stories samlar också in icke-personlig information om användningen av webbplatsen. Denna information samlas in kollektivt och används endast för interna syften för att hjälpa oss att förbättra din webbupplevelse och för att underlätta ditt besök på vår webbplats. Mobile Stories kan komma att koppla denna information till dina personuppgifter för att avgöra vilka användare som får tillgång till vilket material, vilket gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen.

 

Överföring av personuppgifter

 

Mobile Stories kommer inte att överföra (annat än i routingsyfte) de personuppgifter du tillhandahåller på webbplatsen till tredje part, utom (a) om du har gett ditt medgivande; (b) om lagen eller ett juridiskt beslut kräver detta; (c) om det sker i syfte att skydda och försvara Mobile Stories rättigheter eller tillgångar; (d) om det sker i syfte att skydda den personliga säkerheten för webbplatsens användare; (e) om de överförs till personer eller företag med vilka Mobile Stories har avtalat att utföra den interna driften av webbplatsen eller vår verksamhet; (f) om vi har skäl att tro att de omfattas av lagstiftning, bindande bestämmelser eller avtal som upprätthåller riktlinjer för rättvis hantering och adekvat skyddsnivå gällande Personuppgifter. Mobile Stories förbehåller sig rätten att kontakta lämplig myndighet på företagets vägnar om aktiviteter som kan vara olagliga eller som strider mot Mobile Stories användarvillkor upptäcks.

 

Cookies

  1. Webbplatsen kan använda en teknik kallad ”cookies”. Cookies är små textfiler med information om den webbplats du besöker som sparas på din dator. Dessa cookies används för att öka webbplatsens funktionalitet och för att hjälpa oss att analysera besöken på webbplatsen. Det finns två typer av cookies: En typ används för att ”komma ihåg” information, som ditt användarnamn och lösenord. Dessa cookies sparas på din dator så länge du inte ”loggar ut” ur denna prenumerationsservice. Om du inte använder funktionen ”Fråga inte efter mitt användarnamn och lösenord i fortsättningen” sparas aldrig denna typ av cookies på din dator.
  2.  Den andra sorten är en så kallad sessionscookie. Den används för att hålla reda på exempelvis vilket språk du har valt på webbsidan. Under ditt besök på en webbplats sparas sådana cookies temporärt i din dators minne. En sessionscookie sparas inte länge på din dator och försvinner normalt när du stänger webbläsaren. Genom att använda sådana cookies hoppas vi på Mobile Stories att bättre kunna rikta relevant information till våra besökare. Om du inte önskar acceptera Mobile Stories användning av cookies, kan du i de flesta webbläsare konfigurera läsaren så att den avvisar cookies genom att ändra inställningarna för läsaren. Dock kan detta begränsa funktionaliteten och din nytta av webbplatsen.

 

Kvalitet

 

Mobile Stories åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi samlar in från dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Du är dock förpliktigad att uppge personuppgifter som är korrekta, kompletta och aktuella vid tiden för insamlandet. Om du vid ett senare tillfälle uppger att de personuppgifter vi innehar om dig inte är korrekta, kompletta och aktuella kommer vi utifrån ett skriftligt meddelande från dig att vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera personuppgifterna.

 

Säkerhet

 

Även om Mobile Stories inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa, kan du vara helt säker på att Mobile Stories är mycket noga med att upprätthålla säkerheten vad gäller dina personuppgifter och att förhindra att obehörig åtkomst genom användning av rimligt ändamålsenlig teknik och lämpliga interna rutiner.

 

Andra webbplatser

 

Mobilestories.se kan ha länkar till tredje parts webbplatser. 

Mobile Stories har ingen kontroll över, och ansvarar inte för, innehåll eller personuppgiftspraxis som tillhör tredje parts webbplats som länkas till från webbplatsen. Sådana webbplatser kan spara egna cookies på din dator och/eller ha andra rutiner för insamling och hantering av personlig information. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med dessa webbplatsers riktlinjer gällande sekretess innan du använder dessa.

 

Ändringar

 

Mobile Stories förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande ändra, göra tillägg i eller ta bort del av denna integritetspolicy i dess helhet eller del av den. Ändringar i denna integritetspolicy börjar gälla då de publiceras på Mobilestories.se. Ditt fortsatta användande av Mobilestories.se efter att någon typ av ändring gjorts i denna integritetspolicy räknas som ett godkännande av dessa ändringar.

Redaktionen

17 okt
Redaktionen
20 dec
Redaktionen
30 okt
Redaktionen
23 okt
Redaktionen
17 okt
Redaktionen

Dela