Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga i skolan att större plats i det demokratiska samtalet. Eleverna lotsas genom den publicistiska processen och praktiserar samtidigt källkritik. Ämneskunskaperna fördjupas och perspektiven vidgas. Skolarbetet blir på riktigt.

 

Ladda ner vår lärarhandledning KÄLLKRITIK I PRAKTIK här!

 

Om Mobile Stories

Sommaren 2017 beslutade regeringen att skolan ska ta ett större ansvar för barn och ungas medie- och informationskunnighet. Bakgrunden var den digitalisering som under de senaste åren ritat om hela medielandskapet och som gjort att vi idag står inför helt nya samhällsutmaningar när det gäller demokrati och källkritik. För att kunna fatta välgrundade beslut som medborgare och konsument behöver vi kunna skilja kunskap från rykten men också kunna förstå hur man kan använda text, bild och film för att  lyfta fram ett visst perspektiv.

 

Vi som står bakom Mobile Stories har länge arbetat som journalister. För oss sitter det källkritiska tänkandet, kunskaper om upphovsrätt och pressetik i ryggmärgen. I dagens komplexa informatonslandskap behöver alla lite av den kunskap som journalister har! Med vår app, medieplattform och lärarhandledningen Källkritik i praktik vill vi nu dela med oss av den till dig och dina elever. 

 

Se hur appen fungerar i den här korta filmen: 

 

 

Vår övertygelse är att det mest effektiva sättet att lära sig att ta ansvar för sina publiceringar och delningar är att själv producera för en mottagare. Därför ger vi varje skola möjlighet att skapa en egen digital skolkanal som knyts ihop med andra skolor. De publicerade artiklarna kan inte bara delas till vännerna i sociala medier, utan även läsas av elever på andra skolor, föräldrar och makthavare! 

 

I vår app får eleverna först välja vilken typ av artikel de vill skapa – till exempel film, podd, nyhetsartikel, debattartikel eller reportage. Därefter blir de lotsade genom den journalistiska processen. Hjälpen får de när de behöver den – i form av korta hjälptexter, checkfrågor och tips från några av Sveriges främsta experter i Mediasverige.

 

Kring varje artikel kan flera individer samverka och inta olika roller: Till exempel källgranskare, fotograf, skribent eller researcher. De medverkande får sedan sin byline i artikeln. Läraren blir redaktör och den som bestämmer när artiklarna är klara för publicering. 

 

Mobile Stories är idealiskt för skolor som vill jobba ämnessövergripande. Metoden kan användas inte bara i svenska, SO och bild utan i stort sett alla ämnen. Under arbetets gång fördjupas ämneskunskaperna och eleverna får praktisk erfarenhet av hur samhället fungerar. Genom att kontakta experter, samla fakta och undersöka för att berätta för andra stärks motivationen. Artiklarna blir också ett sätt för vuxenvärlden och samhället att ta del av ungas verklighet. 

 

Vi vill att Mobile Stories ska bidra till en livligare samhällsdebatt i och mellan klassrum runt om i Sverige, där olika perspektiv får mötas, där elever omprövar och vässar sina argument utanför det egna sociala nätverket. Det är inte bara önskvärt utan helt avgörande för att vi ska fortsätta att ha en hållbar demokrati även i framtiden. 

 

Ladda ner presentationer här: "kom igång med grupp" och "presentera Mobile Stories för kollegor" 

Vill du veta mer om Mobile Stories och hur du kommer igång på din skola? Hör av dig!

lotta@mobilestories.se
jenny@mobilestories.se

 

Dela

Elevartikel

17 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
16 maj
Elevartikel
Alice Nylander
15 maj
Elevartikel
Alice Nylander
26 apr
Elevartikel
Henrik Lysén
12 apr
Elevartikel
29 mar
Elevartikel

Redaktionen